Chết rồi Tôi lại lên báo rồi

Chết rồi Tôi lại lên báo rồi . Không biết cái vụ chửi thuốc giả Fugacar hôm qua có lên báo không nữa ? Ôi Tôi khổ quá , sáng mai chủ nhật nó mà lên báo thì cả bàn dân thiên hạ người Ta biết thì Tôi chết mất ( lo quá )