Chất nghệ gặp trời mưa

Chất nghệ gặp trời mưa. Nhìn thì ấm áp thế thôi chứ vừa phi ngoài đường gặp mưa to trối chết thêm cái bệnh lười dừng xe , thêm tiếp bệnh thèm tắm mưa của tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu . Mỗi tội sơ mi trắng quá. Thật là trắng sáng . Giờ thì đang nằm rên hừ hừ . Ai có hoa quả nhập khẩu sang thăm em đi .
Không liên quan nhưng váy hoa vàng em mới mua mặc có mỗi ngày hôm nay , vậy mà có đứa nó chê nên em lại chán rồi . Chị nào thích qua nhà em tặng ạ.