24 comments on “Ba anh ” bạn thân” gặp nhau là hớn hở

  1. Anonymous Post author

   Chỉ gặp “anh cả” nó mới tít mắt vào như thế m ạ

  1. Anonymous Post author

   Con cảm ơn bà❤ cứ gặp nhau là cười tít cả mắt vào ý bà ạ

  1. Anonymous Post author

   Chịu nàng ơi, nhỡ ra thằng nữa thì chết, 2 ông đã mệt lắm rồi ý.

Comments are closed.