ÂM THỊNH DƯƠNG SUY HAY LÀ

ÂM THỊNH DƯƠNG SUY HAY LÀ….
Sau 15 ngày nếm… mật(cá linh) nằm gai (nệm gai) của khách sạn Bến Đá Châu Đốc cùng một cuộc hành hương từ chân núi Sam lên đỉnh cầu Bà Chúa Xứ cùng lời cầu nguyện của nhà thờ Cù Lao Giêng trong tháng 8 cho sự sáng tạo các tác phẩm văn học của các nhà văn tham gia trại sáng tác An Giang 2017, phần văn xuôi số 876 đầu tháng 9 của Tạp chí Văn nghệ Quân là các tác giả: Vũ Thanh Lịch, Trần Tú Ngọc, Bảo Thương, Võ Diệu Thanh trình làng với những tác phẩm nộp ngay tại trại: Làng Cối, Tiếng sáo, Ngụ ngôn tháng 4 và Sống như một dòng sông được viết hết sức kĩ lưỡng, chất lượng, ám ảnh. Tạp chí ra rồi, mới nhận ra: Truyện ngắn và bút kí số này một trăm phần trăm đều là của các nữ sĩ (kể cả tản văn của Khánh Hiên – dù không tham gia trại viết). Nhận ra rồi chợt ngơ ngẩn: Âm thịnh dương suy hay là…??? Cũng may phần thơ trại viết ngoài các nữ sĩ Trương Nam Chi, Vũ Thiên Kiều, còn có các “nam sĩ”: Phan Duy. Lê Quang Trạng, Nguyễn Thanh Hải kéo lại.
Hi hi. Tính sao đây hỡi các “nam sĩ” Lê Vũ Trường Giang, Toan Nguyen. Phạm Hữu Hoàng, Dương Đức Khánh, Nguyên Chương, Triều La Vỹ????.
Phần phê bình số này, ngoài các bài của nhà thơ Mai Nam Thắng, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Đức Toàn còn có một bài về cuộc “khuấy bùn nổi bọt” tọa đàm tại trại viết của nữ sĩ Nguyễn Thụy Anh.
Và đây là phần giới thiệu số mới http://vannghequandoi.com.vn/…/tap-chi-van-nghe-quan-doi-so…
Với Uông Triều, Đỗ Tiến Thụy. Đinh Phương