Month: May 2017

Một trong những phim tốt nhất của Cannes 2017 đến từ những ngày chiếu cuối cùng: Good Time của anh em nhà Safdie

Một trong những phim tốt nhất của Cannes 2017 đến từ những ngày chiếu cuối cùng: Good Time của anh em nhà Safdie, một bộ phim hình sự mang phong… Read more »