Month: April 2017

“Bản lĩnh chỉ đến khi người ta được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt thực sự

“Bản lĩnh chỉ đến khi người ta được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt thực sự. Đó là những cuộc đấu sức, đấu chí, là trách nhiệm với quốc… Read more »

THƠ VUI VIẾT Ở KHAU VAI

THƠ VUI VIẾT Ở KHAU VAI Nếu Sài Gòn có Khau Vai(*) Chợ tình ai biết chọn ai hẹn hò? Chắc là đành phải “chạy sô” Mỗi “ca” mươi phút,… Read more »

Nhớ ngày ra mắt CLB

Nhớ ngày ra mắt CLB, ngọn lửa cảm hứng của anh đã truyền tải và lan rộng tới mọi người, nơi mà anh lãnh đạo: CLB DN KHSG, Đã được… Read more »