12h 45 phút hôm nay (tức 25 phút nữa) sẽ live talk với các bạn rảnh chiện

12h 45 phút hôm nay (tức 25 phút nữa) sẽ live talk với các bạn rảnh chiện.
Ngày nghỉ lễ vắng vẻ. Mình sẽ Live trym nói chuyện với các bạn trong 10 phút về thắc mắc hay bị hỏi: Phụ nữ lớn tuổi độc thân làm gì khi quá nhiều thời gian nghỉ ngơi và nhất là trong những ngày nghỉ lễ dài dằng dặc.
Cũng là một phần lý do làm lên cuốn Art Life đầu tiên của mình, ra mắt ngày 10/9 ở Hà Nội và sau đó sẽ ra mắt phát hành tại Sài Gòn.
Đây là mình vẽ trên Voan – xem hai mặt.