5 comments on “Top 3 Thần tượng âm nhạc Nhí 2017

    1. Anonymous Post author

      Năm nay các bé tài năng đồng đều c nhỉ Bich Hien Ngo Thi. E vote cho Khôi

    2. Anonymous Post author

      Xinh đẹp tài năng đáng yêu tố chất nghệ sĩ và lãng tử nữa. Hội tụ đủ

Comments are closed.