Month: September 2017

GIẦU VÀ NGHÈO

GIẦU VÀ NGHÈO Ông giầu ông chẳng cho ai? Tôi nghèo cũng có xin ai bao giờ? Ông giầu ông lắm nước cờ Còn tôi chỉ một ước mơ “Đủ… Read more »

Son dưỡng Dior (Lip balm Dior), Chỉ cần lôi em ra, bật nắp là mấy nàng xung quanh sẽ đỏ mắt đây

Son dưỡng Dior (Lip balm Dior) Chỉ cần lôi em ra, bật nắp là mấy nàng xung quanh sẽ đỏ mắt đây. Dù chỉ là dưỡng nhưng ai cũng phải… Read more »