Month: August 2017

ĐỐT VÀNG MÃ

ĐỐT VÀNG MÃ… (Một câu chuyện thú vị) – Mẹ: Alo, con à! Mẹ đây… – Con: Ngơ ngác…(vì mẹ đã mất mấy năm) – Mẹ: Bữa giỗ Mẹ, con… Read more »